Vacatures/ Vacances de poste: UGent

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent werden drie interessante vacatures uitgeschreven:         

1/ Deeltijds (20%) praktijkassistent (deadline 3/06) vakdidactiek

2/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de economische geschiedenis

3/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de moderne, hedendaagse en wereldgeschiedenis

Projectleider Inhaalprogramma Academisch Erfgoedobjecten (voor 19 november 2015, Amsterdam) Vacature

De VU wil de komende jaren een inhaalprogramma uitvoeren om de vele objecten die gekenschetst kunnen worden als academisch erfgoed, die zich verspreid over vele gebouwen op de VU-campus bevinden, te selecteren, conserveren, ontsluiten en toegankelijk te maken.

De aan te stellen projectleider zal als eerste stap dienen te onderzoeken om welke objecten verspreid over de campus het gaat. Aansluitend moet een collectieplan worden opgesteld waarin wordt beschreven welke academisch erfgoedobjecten de VU blijvend of tijdelijk wil bewaren en welke objecten gedeselecteerd moeten worden, en al of niet aan andere instellingen kunnen worden overgedragen. Vervolgens moet een projectplan worden opgesteld en leiding gegeven aan de uitvoering daarvan met als doel om het academisch erfgoed van de VU in overeenstemming met het collectieplan te (de)selecteren, conserveren en ontsluiten. Mogelijk zijn bij de uitvoering van dat project ook vrijwilligers betrokken.

Verdere informatie vindt u hier.

Debating drugs and regulatory regimes in Dutch news media (Universiteit Utrecht) Phd Vacancy

How did public debates and local and national rhetoric interact with the evolution of Dutch drug regulatory regimes? This project is one of four within the recently NWO granted The Imperative of Regulation: local and (trans-)national dynamics of drug regulatory regimes in the Netherlands since the Second World War. It will investigate this interaction of regulatory regimes with public perceptions and attitudes towards drugs, drug uses, and drug users, as can be traced in public and professional debates: in news media (newspapers, radio and television), as well as in influential popular and scientific journals and other publications.

This project will differentiate between the images of drugs, drug uses and drug users. How did these change over time, for instance between periods of ‘repression’ and ‘tolerance’? How did different actors frame drug use, for instance politicians, law enforcement personnel, medical practitioners and health care professionals, and the drug users themselves? Why did these actors find some drugs more or less acceptable than others, and how did they perceive the borderline between legal and illegal psychoactive substances? How did images of drug users and drug addicts range between patients in a medical setting and dropouts and users on the streets? What interaction did these debates have with regulation? Attention will be given not only on how drug users were perceived, but how actors such as patients, activists from the psychedelic counterculture, and “junkie” associations presented themselves in public debates. Digital history methods will be employed in a ‘hybrid’ research methodology.

Requirements
Though the successful candidate must show an affinity with historical research, candidates from various backgrounds in the humanities and social sciences are welcome. Demonstrated experience with digitalized sources is a plus. A completed MA (or doctorandus) degree is required for consideration. The candidate must be able to start on the project per 1 January 2016.

Conditions of employment
The candidate is offered a full-time position for four years. The salary is supplemented with a holiday bonus of 8% and an end-of-year bonus of 8,3% per year. In addition we offer: a pension scheme, a partially paid parental leave, flexible employment conditions. Conditions are based on the Collective Labour Agreement Dutch Universities. The research group will provide the candidate with necessary support on all aspects of the project. More information is available here.

The gross monthly salary coming with a fulltime appointment will amount to € 2,125 in the first year to € 2,717 in the fourth year (P-scale of the Collective Labour Agreement Dutch Universities).

Additional information
Additional information about the vacancy can be found here or with prof. T. Pieters: t.pieters@uu.nl.

As part of the selection procedure, the candidate is expected to give an outline of his/her research plans in a written report (ca 1000 words) providing an articulation of which strategies or focus he or she would like to give to the NWO project (the grant-proposal is available on demand).

Apply
Apply online through Academic Transfer.

Vacature/ Poste vacant @Cegesoma

Het Cegesoma werft aan :

een historicus/historica aan in het kader van het project ‘Joden in Brussel’.

Meer info vind je hier.

——-

Le CegeSoma engage

un(e) historien(ne) dans le cadre du projet ‘Juifs de Bruxelles’.

Vous trouverez plus d’info ici.

Wetenschappelijk medewerker Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 (voor 28 juli 2015, KU Leuven) Vacature

De onderzoekseenheid Cultuurgeschiedenis vanaf 1750 van de KU Leuven zoekt een nieuwe wetenschappelijk medewerk(st)er voor een voltijdse tewerkstelling van één jaar (mogelijk deels verlengbaar).

Hij of zij zal voor 50% instaan voor de didactische ondersteuning van de colleges die worden verzorgd door de docenten van de onderzoeksgroep ‘Cultuurgeschiedenis vanaf 1750’, begeleidt onderzoeksopdrachten van studenten in zowel bachelor als master en is betrokken bij de correctie van papers en examens. Verder verricht de nieuwe medewerk(st)er onderzoek op het terrein van de cultuur- of wetenschapsgeschiedenis, in overleg met de stafleden van de groep.

Profiel
  • Master in de Geschiedenis (of wordt dit in september 2015) en hebt aantoonbare interesse in de cultuurgeschiedenis vanaf 1750.
  • goede redactionele, organisatorische, didactische en communicatieve vaardigheden.
  • een gedreven en getalenteerd onderzoeker.
Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Kaat Wils (016 32 49 71) of prof. dr. Tom Verschaffel (056 24 61 41). Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/07/2015 via de online sollicitatietoepassing van de KU Leuven. Sollicitatiegesprekken gaan door op maandag 10 augustus.

Meer informatie vind je hier.

voltijds doctorandus/-a (voor 10 juli 2015, UGent) Vacature

Het Instituut voor Rechtsgeschiedenis (UGent) heeft momenteel een vacature voor een voltijds wetenschappelijk medewerk(st)er (doctorandus/-a) binnen het onderzoeksproject François Laurents ontwerp van burgerlijk wetboek voor België: een gemiste kans?. 

Meer informatie over het onderzoeksproject, de onderzoekscontext, de functie en het profiel vindt u in de vacature: Instituut_voor_Rechtsgeschiedenis_Vacature_onderzoeksproject_Laurent

Kandideren kan tot en met vrijdag 10 juli 2015 met een e-mail en curriculum vitae naar prof. dr. Dirk Heirbaut. Meer informatie is te verkrijgen op hetzelfde adres of bij mevrouw Karin Pensaert (tel. 00 32 (0) 9 264 68 53).

Post-doctoral assistant (24 June 2015, KU Leuven) Vacancy

The KU Leuven’s Cultural History Research Group is looking for a post-doctoral assistant.

The successful applicant will design, supervise and carry out research in the field of the cultural history of the nineteenth and twentieth century. He/she will also be required to teach a number of lectures and course units:

  • The History of historiography lecture (F0LB1A)
  • The History of the Low Countries lecture (F0LB2B)
  • Supervision of Bachelor’s papers on cultural history (F0LH0B)
  • Supervision of Master’s dissertations on cultural history (F0VE5B)
  • The Master’s dissertation seminar (F0SX5A)
Candidates must hold a doctorate in History and should preferably have research experience in the field of the cultural history of the nineteenth and twentieth century.The position is at Assistant Academic Personnel (AAP) grade, as a post-doc assistant on a part-time basis (80%) for three years. Extension by an identical period of three years may be possible.
For more information please find the official vacancy here or contact Professor Johan Tollebeek (0032 16 32 49 75) or Professor Kaat Wils (0032 16 32 49 71). You can apply for this job no later than June 24, 2015 via the online application tool.

Wetenschappelijk medewerker m/v (15 augustus, Rijksarchief) Vacature

Deze vacature maakt deel uit van het netwerkproject “Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België, c. 1840-1890” (IMMIBEL), gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) in het kader van BRAIN (Belgian Research through Interdisciplinary Networks; http://www.belspo.be/brain-be). In dit project werkt het Rijksarchief samen met de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Université Libre de Bruxelles. Prof. Dr. Anne Winter (VUB) is de coördinator van het project.

In uw hoedanigheid van projectmedewerker maakt u deel uit van het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief. U zal voornamelijk actief zijn in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ca. 19 maanden) en in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren (ca. 5 maanden).

U bent houder van een diploma van Master in de Geschiedenis (minstens behaald met onderscheiding). Een diploma in de archivistiek strekt tot aanbeveling. Ervaring met het archiefwezen (archieven en hun ordening) is een pluspunt.

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 15 augustus 2015 per email te hebben overgemaakt aan de HR Dienst van het Rijksarchief (pers@arch.be). De jury bepaalt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt worden geacht voor de betrekking. De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om eind augustus voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting.

Voor de volledige vacature, zie:vacature IMMIBEL

Onderzoeker m/v (10 juni 2015, Vlaams Vredesinstituut) Vacature

Het Vlaams Vredesinstituut werft gedreven onderzoekers aan. Het Vredesinstituut is een onafhankelijk instituut voor vredesonderzoek bij het Vlaams Parlement. Het werk van het instituut is gestroomlijnd in twee thematische clusters: ‘wapenhandel en –gebruik’ en ‘omgaan met conflict en geweld’. Binnen die clusters komt een brede waaier thema’s aan bod.

Als onderzoeker verricht je wetenschappelijk onderzoek over thema’s binnen het onderzoeksveld van het Vredesinstituut en sensibiliseer je verschillende beleidsmakers en stakeholders op het terrein via je goed onderhouden netwerk.
Beschik je over minstens drie jaar onderzoekservaring, een kritische blik en affiniteit met beleidsgerichte vraagstukken?
Stel je dan kandidaat voor deelname aan de selectieproeven. Wij zijn op zoek naar profielen met uiteenlopende
academische achtergrond voor beleidsgericht onderzoek. Je capaciteiten en potentieel zijn belangrijker dan de richting
waarin je je diploma behaalde.

Momenteel zijn verschillende posities vacant – zowel met contract van onbepaalde duur als met contract van bepaalde duur
(4 jaar). Verder legt het Vredesinstituut een algemene wervingsreserve aan van drie jaar voor vacatures die in de pijplijn zitten.

Alle praktische informatie vind je hier: Vacature onderzoeker Vredesinstituut

Bourses doctorales dans les domaines de l’histoire, des sciences sociales, du genre et de la sexualité (ULB) Poste vacant

L’Université libre de Bruxelles offre deux bourses de doctorat dans le cadre de l’Action en recherche concertée (ARC) « Révolution sexuelle et (dé)pilarisation de 1960 à 2000 : Une spécificité belge ? Contribution à une histoire des normes de genre et de sexualité ». Ce projet a pour objectif de jeter un regard nouveau sur les dynamiques de pilarisation et de dépilarisation au sein de la société belge en étudiant leurs liens avec la révolution sexuelle entre 1960 et 2000. Il est supervisé par une équipe pluridisciplinaire :

Cécile Vanderpelen (Faculté de Philosophie et Lettres – CIERL)
Dominique De Fraene (Faculté de Droit et de Criminologie – CRC)
Guy Lebeer (Facultés des Sciences sociales et politiques – METICES)
Carla Nagels (Faculté de Droit et de Criminologie – CRC)
David Paternotte (Facultés des Sciences sociales et politiques – METICES)
Valérie Piette (Faculté de Philosophie et Lettres – SAGES)

Pour plus d’informations, voir: BoursesDoctorales