Vacatures/ Vacances de poste: UGent

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent werden drie interessante vacatures uitgeschreven:         

1/ Deeltijds (20%) praktijkassistent (deadline 3/06) vakdidactiek

2/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de economische geschiedenis

3/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de moderne, hedendaagse en wereldgeschiedenis

Printemps de l’Histoire / Lente van de geschiedenis – 23-25/05/2016 (Bruxelles/Brussels)

Programme / Programma

Enquête : Maddlain-project

Promo MADDLAIN enquête

Nederlands

Neem deel aan het MADDLAIN-project! We willen het digitale aanbod van het CegeSoma, het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek verbeteren. Hiervoor hebben we uw hulp nodig.

Wil u iets kwijt over onze digitale collecties?

Hebt u een fantastisch idee voor een nieuwe functionaliteit voor onze digitale catalogi?

Of wil u gewoon uw steentje bijdragen aan dit wetenschappelijk onderzoek?

Geef ons uw ongezouten mening via onze online enquête!

 

français

Participez au projet MADDLAIN ! Nous souhaitons améliorer l’offre numérique du CegeSoma, des Archives de l’Etat et de la Bibliothèque royale. Pour cela, nous avons besoins de votre avis.

Vous voulez nous donner votre opinion sur nos collections numériques ?

Vous avez une idée fantastique de nouvelle fonctionnalité à ajouter dans nos catalogues numériques ?

Ou vous souhaitez simplement apporter votre contribution à ce projet de recherche scientifique ?

Faites-nous part de votre avis via notre enquête en ligne !

 

English

Take part in the MADDLAIN project! We want to improve the digital offerings of the CegeSoma, the State Archives and the Royal Library. And for this we need your help.

 

Do you have something to say about our digital collections? Do you have a great idea for a new feature for our digital catalogues? Or do you simply wish to contribute to this research project? Give us your unvarnished opinion in our online survey!

 

Deutsch

Nehmen Sie Teil am MADDLAIN Projekt! Wir wollen die digitalen Angebote des CegeSoma, des Staatsarchivs und der Königlichen Bibliothek verbessern. Und dafür brauchen wir Ihre Hilfe.

 

Möchten Sie etwas über unsere digitalen Kataloge sagen ?

Haben Sie eine tolle Idee für die Zukunft unserer digitalen Kataloge?

Oder möchten Sie einfach nur einen Beitrag zu diesem Forschungsprojekt leisten ?

 

Sagen Sie uns Ihre ungeschönte Meinung in unserer Online-Umfrage !

CFP: International solidarity movements in the Low Countries during the long twentieth (ULB – 26-27 th May 2016)

Find here the whole Call for Papers (deadline : 20th February 2016)

Over the last two decades, international historiography has given much consideration to the ways in which a so-called “global civil society” was well under its way before the end of the Cold War. It has now became fashionable to depict the 20th century as “the century of NGOs” and the apogee of “transnational civil societies” which projected human rights and various kinds of international solidarity across the globe. Citizens in Europe broadened their scope towards what happened in foreign and distant countries in the Global South, or – closer to their homes – to dictatorships in Eastern or Southern Europe. Making sense of the bewildering variety of foreign causes and countries that inspired social movements in Europe as well as the elective and changing affinities of this activism, has proved to be a challenge for many historians. The history of transnational activism during the twentieth century has for a long time been written with a fragmented focus, with little diachronic and synchronic comparison between different solidarity movements and countries. Concepts such as the “human rights revolution of the 1970s” and “new social movements” tend to stress change and discontinuity. In recent years, new voices, access to new archives, and the growing interdisciplinary nature of the research field have however stimulated fresh perspectives and new themes in the history of international solidarity movements. The aim of this conference is stimulate innovative research on the rise of international solidarity movements in the Low Countries – the Netherlands, Belgium and Luxembourg – over the long twentieth century. It wants to put these movements in a broader comparative and transnational perspective, and embed them in other research fields, such as the history of the Cold War, decolonization, European integration, and communism.

Colloque / Colloquium :”The Belgian Congo between the Two World Wars” – Fondation Universitaire / Universitaire Stichting – 17-18 mars / maart 2016

Trouvez ici le Programme du Colloque / u vindt hier het volledige programma van het colloquium PROGRAMME-page-001

Journée de l’Histoire Contemporaine / Dag van de Nieuwste Geschiedenis. Sprekers gezocht voor sessie De Belgische economie in tijden van imperialisme en globalisering

Voor een sessie georganiseerd door Tobit Vandamme (UGent) zijn papers welkom met een historisch-economische insteek, die aandacht hebben voor de internationale aspecten van de Belgische geschiedenis tussen ca. 1870 en 1914. Voor meer info zie bijgevoegd sessievoorstel. Geïnteresseerden met vragen of met een papervoorstel kunnen mailen naartobit.vandamme@ugent.be.

De PDF van de oproep / Le PDF de l’appel :

SessieBelgischeEconomie

Conférence CEGESOMA / Lezing CEGESOMA (16 décembre/16 december 2015) de/van Mathieu Billa – Après l’offensive des Ardennes / Na het Ardennenoffensief

Historicus Mathieu Billa (Bastogne War Museum) onderzocht welke strijd de Belgische geteisterden moesten voeren om hun huizen terug recht te krijgen na het Ardennenoffensief. Op 16 december geeft hij een lezing in het CegeSoma.

Eén op drie leed schade

Na de slag om de Ardennen (winter 1944-1945) lag de gevechtszone in puin. In verscheidene arrondissementen van de provincie Luxemburg was één op de drie personen materieel getroffen. De Staat kon niet onmiddellijk aan alle hulpvragen tegemoetkomen. Een politieke strijd barstte los.

De wederopbouw: wie nam het voortouw?

Onmiddellijk na de slag schoten verschillende instanties de Ardennezen ter hulp: overheidsdiensten, de geallieerde legers, vrijwilligers, het Rode Kruis. In de lente van 1945 stabiliseerde de situatie. Men kon beginnen denken aan échte wederopbouw. Maar hoe, en met welke middelen? Welke rol speelde de Staat? Hoe reageerden de getroffenen?

De politieke strijd

De Staat kon niet tegemoetkomen aan alle vragen. En dat zinde de getroffenen niet. Ze gingen manifesteren en creëerden drukkingsgroepen. Ze genoten de steun van bepaalde politici, waardoor er een echte politieke strijd losbarstte om een totale schadeloosstelling te kunnen bekomen. Uiteindelijk kon pas in 1948, wanneer de economische conjunctuur enigszins hersteld was, de wederopbouw op grote schaal beginnen.

Praktisch
– Woensdag 16 december 2015, van 14:30u tot 16:30u
– Conferentiezaal CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel
– Gratis inkom, maar gelieve ons van uw komst te verwittigen via karel.strobbe@cegesoma.be of 02/556.92.1102/556.92.11
– Voertaal: Frans