Vacatures/ Vacances de poste: UGent

Aan de Vakgroep Geschiedenis van de UGent werden drie interessante vacatures uitgeschreven:         

1/ Deeltijds (20%) praktijkassistent (deadline 3/06) vakdidactiek

2/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de economische geschiedenis

3/ Voltijds assistent (deadline 03/08) in de moderne, hedendaagse en wereldgeschiedenis

Printemps de l’Histoire / Lente van de geschiedenis – 23-25/05/2016 (Bruxelles/Brussels)

Programme / Programma

CFP : Congres van de Werkgroep De Negentiende Eeuw – 9 DECEMBER 2016

Call for papers DNE congres 2016

Colloque/Colloquium : “Defeating Impunity. Promoting International Justice. The Archival Trail, 1914-2016. International Workshop” (Université Libre de Bruxelles – 9-10th March 2016)

Le programme/Het programma (PDF) : Defeating Impunity leaflet

CFP: International solidarity movements in the Low Countries during the long twentieth (ULB – 26-27 th May 2016)

Find here the whole Call for Papers (deadline : 20th February 2016)

Over the last two decades, international historiography has given much consideration to the ways in which a so-called “global civil society” was well under its way before the end of the Cold War. It has now became fashionable to depict the 20th century as “the century of NGOs” and the apogee of “transnational civil societies” which projected human rights and various kinds of international solidarity across the globe. Citizens in Europe broadened their scope towards what happened in foreign and distant countries in the Global South, or – closer to their homes – to dictatorships in Eastern or Southern Europe. Making sense of the bewildering variety of foreign causes and countries that inspired social movements in Europe as well as the elective and changing affinities of this activism, has proved to be a challenge for many historians. The history of transnational activism during the twentieth century has for a long time been written with a fragmented focus, with little diachronic and synchronic comparison between different solidarity movements and countries. Concepts such as the “human rights revolution of the 1970s” and “new social movements” tend to stress change and discontinuity. In recent years, new voices, access to new archives, and the growing interdisciplinary nature of the research field have however stimulated fresh perspectives and new themes in the history of international solidarity movements. The aim of this conference is stimulate innovative research on the rise of international solidarity movements in the Low Countries – the Netherlands, Belgium and Luxembourg – over the long twentieth century. It wants to put these movements in a broader comparative and transnational perspective, and embed them in other research fields, such as the history of the Cold War, decolonization, European integration, and communism.

Colloque / Colloquium :”The Belgian Congo between the Two World Wars” – Fondation Universitaire / Universitaire Stichting – 17-18 mars / maart 2016

Trouvez ici le Programme du Colloque / u vindt hier het volledige programma van het colloquium PROGRAMME-page-001

Journée de l’Histoire Contemporaine / Dag van de Nieuwste Geschiedenis. Sprekers gezocht voor sessie De Belgische economie in tijden van imperialisme en globalisering

Voor een sessie georganiseerd door Tobit Vandamme (UGent) zijn papers welkom met een historisch-economische insteek, die aandacht hebben voor de internationale aspecten van de Belgische geschiedenis tussen ca. 1870 en 1914. Voor meer info zie bijgevoegd sessievoorstel. Geïnteresseerden met vragen of met een papervoorstel kunnen mailen naartobit.vandamme@ugent.be.

De PDF van de oproep / Le PDF de l’appel :

SessieBelgischeEconomie

Conférence CEGESOMA / Lezing CEGESOMA (16 décembre/16 december 2015) de/van Mathieu Billa – Après l’offensive des Ardennes / Na het Ardennenoffensief

Historicus Mathieu Billa (Bastogne War Museum) onderzocht welke strijd de Belgische geteisterden moesten voeren om hun huizen terug recht te krijgen na het Ardennenoffensief. Op 16 december geeft hij een lezing in het CegeSoma.

Eén op drie leed schade

Na de slag om de Ardennen (winter 1944-1945) lag de gevechtszone in puin. In verscheidene arrondissementen van de provincie Luxemburg was één op de drie personen materieel getroffen. De Staat kon niet onmiddellijk aan alle hulpvragen tegemoetkomen. Een politieke strijd barstte los.

De wederopbouw: wie nam het voortouw?

Onmiddellijk na de slag schoten verschillende instanties de Ardennezen ter hulp: overheidsdiensten, de geallieerde legers, vrijwilligers, het Rode Kruis. In de lente van 1945 stabiliseerde de situatie. Men kon beginnen denken aan échte wederopbouw. Maar hoe, en met welke middelen? Welke rol speelde de Staat? Hoe reageerden de getroffenen?

De politieke strijd

De Staat kon niet tegemoetkomen aan alle vragen. En dat zinde de getroffenen niet. Ze gingen manifesteren en creëerden drukkingsgroepen. Ze genoten de steun van bepaalde politici, waardoor er een echte politieke strijd losbarstte om een totale schadeloosstelling te kunnen bekomen. Uiteindelijk kon pas in 1948, wanneer de economische conjunctuur enigszins hersteld was, de wederopbouw op grote schaal beginnen.

Praktisch
– Woensdag 16 december 2015, van 14:30u tot 16:30u
– Conferentiezaal CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel
– Gratis inkom, maar gelieve ons van uw komst te verwittigen via karel.strobbe@cegesoma.be of 02/556.92.1102/556.92.11
– Voertaal: Frans

Projectleider Inhaalprogramma Academisch Erfgoedobjecten (voor 19 november 2015, Amsterdam) Vacature

De VU wil de komende jaren een inhaalprogramma uitvoeren om de vele objecten die gekenschetst kunnen worden als academisch erfgoed, die zich verspreid over vele gebouwen op de VU-campus bevinden, te selecteren, conserveren, ontsluiten en toegankelijk te maken.

De aan te stellen projectleider zal als eerste stap dienen te onderzoeken om welke objecten verspreid over de campus het gaat. Aansluitend moet een collectieplan worden opgesteld waarin wordt beschreven welke academisch erfgoedobjecten de VU blijvend of tijdelijk wil bewaren en welke objecten gedeselecteerd moeten worden, en al of niet aan andere instellingen kunnen worden overgedragen. Vervolgens moet een projectplan worden opgesteld en leiding gegeven aan de uitvoering daarvan met als doel om het academisch erfgoed van de VU in overeenstemming met het collectieplan te (de)selecteren, conserveren en ontsluiten. Mogelijk zijn bij de uitvoering van dat project ook vrijwilligers betrokken.

Verdere informatie vindt u hier.

Pacifisme in België in het verleden en vandaag (20 november 2015 tot 21 februari 2016, Luik) Tentoonstelling

Belgen die hun leven gegeven hebben tijdens oorlogen worden elk jaar herdacht, maar wie herinnert zich diegenen die gevochten hebben voor de vrede? Wie weet dat ons land vier winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede heeft voortgebracht? Dat Belgische pacifisten actief hebben bijgedragen tot de oprichting van internationale instellingen met als doel het vermijden van conflicten. Dat in de jaren 1980 honderdduizenden betoogd hebben tegen kernraketten. Dat talrijke oorlogen (Korea, Vietnam, Irak…) burgerprotest hebben uitgelokt.

Deze tentoonstelling, georganiseerd door het Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale (IHOES) en het Mundaneum, belicht deze weinig bekende geschiedenis. De 300 bijeengebrachte documenten (affiches, foto’s, tijdschriften, bewegende beelden …), waaronder zeldzame originelen, illustreren de actie van diegenen die het lef hadden te pleiten voor de vrede en de verdediging opnamen van iets wat vaak als een utopie wordt weggezet. Voor velen is wachten op de vrede onvoldoende en moet men met voorstellen komen om eraan te bouwen. Van de 19e eeuw tot vandaag worden soms concrete soms utopische suggesties naar voren geschoven. Internationaal recht, educatie en cultuur, verbroedering tussen volkeren, strijd tegen ongelijkheid worden aangeprezen als middelen om  de oorlog te bannen. Voor anderen kan de strijd voor de vrede maar slagen door alle geweld te weren. Gewetensbezwaarden en “radicale” pacifisten maken die keuze individueel; zij maken van de geweldloosheid een strijdmethode. IJveren voor de vrede betekent ook opkomen tegen oorlog en al wat ermee gepaard gaat: het leger als voornaamste speler tijdens conflicten, de wapenwedloop en het politieke of economische imperialisme dat aan de basis ligt van vele oorlogen.

Nu België vandaag deelneemt aan militaire operaties in het buitenland, is deze tentoonstelling brandend actueel. Ze toont aan dat de vraagstukken opgeworpen door de vredesbewegingen sinds de 19e eeuw tijdloos zijn. Ze reflecteert over het begrip vrede en werpt een kritische blik op de manieren waarop dat begrip in het verleden misbruikt en gerecupereerd werd.

Tijdens de hele duur van de expo vinden animaties en activiteiten plaats rond het thema vrede. De volledige agenda is beschikbaar online.

Praktisch
Waar ? Cité Miroir
Place Xavier Neujean 22, 4000 Liège
Wanneer ? Van 20 november 2015 tot 21 februari 2016, van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18u en in het weekend van 10 tot 13u. Gesloten van 25 december 2015 tot 1 januari 2016.
Inkom : € 5 / verminderd : € 3 – € 1,25 / Gratis voor schoolgroepen

www.citemiroir.be / www.ihoes.be/expopaix

Cité Miroir : 04 230 70 50 – IHOES : 04/224.60.70 (reservatie geleide bezoeken)