Conférence CEGESOMA / Lezing CEGESOMA (16 décembre/16 december 2015) de/van Mathieu Billa – Après l’offensive des Ardennes / Na het Ardennenoffensief

Historicus Mathieu Billa (Bastogne War Museum) onderzocht welke strijd de Belgische geteisterden moesten voeren om hun huizen terug recht te krijgen na het Ardennenoffensief. Op 16 december geeft hij een lezing in het CegeSoma.

Eén op drie leed schade

Na de slag om de Ardennen (winter 1944-1945) lag de gevechtszone in puin. In verscheidene arrondissementen van de provincie Luxemburg was één op de drie personen materieel getroffen. De Staat kon niet onmiddellijk aan alle hulpvragen tegemoetkomen. Een politieke strijd barstte los.

De wederopbouw: wie nam het voortouw?

Onmiddellijk na de slag schoten verschillende instanties de Ardennezen ter hulp: overheidsdiensten, de geallieerde legers, vrijwilligers, het Rode Kruis. In de lente van 1945 stabiliseerde de situatie. Men kon beginnen denken aan échte wederopbouw. Maar hoe, en met welke middelen? Welke rol speelde de Staat? Hoe reageerden de getroffenen?

De politieke strijd

De Staat kon niet tegemoetkomen aan alle vragen. En dat zinde de getroffenen niet. Ze gingen manifesteren en creëerden drukkingsgroepen. Ze genoten de steun van bepaalde politici, waardoor er een echte politieke strijd losbarstte om een totale schadeloosstelling te kunnen bekomen. Uiteindelijk kon pas in 1948, wanneer de economische conjunctuur enigszins hersteld was, de wederopbouw op grote schaal beginnen.

Praktisch
– Woensdag 16 december 2015, van 14:30u tot 16:30u
– Conferentiezaal CegeSoma, Luchtvaartsquare 29, 1070 Brussel
– Gratis inkom, maar gelieve ons van uw komst te verwittigen via karel.strobbe@cegesoma.be of 02/556.92.1102/556.92.11
– Voertaal: Frans

%d bloggers like this: