Projectleider Inhaalprogramma Academisch Erfgoedobjecten (voor 19 november 2015, Amsterdam) Vacature

De VU wil de komende jaren een inhaalprogramma uitvoeren om de vele objecten die gekenschetst kunnen worden als academisch erfgoed, die zich verspreid over vele gebouwen op de VU-campus bevinden, te selecteren, conserveren, ontsluiten en toegankelijk te maken.

De aan te stellen projectleider zal als eerste stap dienen te onderzoeken om welke objecten verspreid over de campus het gaat. Aansluitend moet een collectieplan worden opgesteld waarin wordt beschreven welke academisch erfgoedobjecten de VU blijvend of tijdelijk wil bewaren en welke objecten gedeselecteerd moeten worden, en al of niet aan andere instellingen kunnen worden overgedragen. Vervolgens moet een projectplan worden opgesteld en leiding gegeven aan de uitvoering daarvan met als doel om het academisch erfgoed van de VU in overeenstemming met het collectieplan te (de)selecteren, conserveren en ontsluiten. Mogelijk zijn bij de uitvoering van dat project ook vrijwilligers betrokken.

Verdere informatie vindt u hier.

%d bloggers like this: