Erik Hazelhoff Jong Talent Prijs 2016 (voor 15 januari 2016) Prijs

In 2016 wordt voor de vierde maal de Erik Hazelhoff Jong Talentprijs uitgereikt. Daarom zijn we op zoek naar goed geschreven scripties met een interessant onderwerp die we graag in boekvorm in de winkel zouden willen zien. De prijs bestaat uit € 5.000 en een auteurscontract bij uitgeverij Unieboek|Het Spectrum, die de scriptie in boekvorm op de markt zal brengen. Wie wordt de opvolger van Esther Zwinkels (Universiteit Leiden – 2010), Boyd van Dijk (UvA – 2012) en Wiebe de Graaf (RU Groningen – 2014)? Studenten die in 2014 of 2015 zijn afgestudeerd (in Nederland of België) komen voor de prijs in aanmerking. De onderwerpen kunnen variëren van geschiedenis tot literatuur en van filosofie tot politieke of sociale kwesties. Inzenden kan nog tot 15 januari 2016!

Meer info in deze flyer:EHR Flyer 2016 – v3_small (2)

of via

www.erikhazelhoffprijs.nl
info@erikhazelhoffprijs.nl
Stichting Erik Hazelhoff-Roelfzema Prijs
Koninginnegracht 5 – 2514 AA Den Haag

%d bloggers like this: