DE ONTMOETING. Erfgoed, onderzoek en Wereldoorlog I (9 december 2015, Brussel) Studiedag

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt achter ons. Heel wat erfgoedwerkers kijken vooruit en stellen zich de vraag: wat kunnen we de komende twee jaar nog doen rond de Eerste Wereldoorlog? Welke nieuwe thema’s kunnen we nog aansnijden? En wat na 2018? Deze vragen vormen het vertrekpunt van een studiedag die in Brussel plaatsvindt op 9 december.

De studiedag is opgevat als een ontmoetingsmoment tussen erfgoedwerkers en onderzoekers. Zo willen we de vaak bediscussieerde kloof tussen academisch onderzoek en de erfgoedsector overbruggen. Op 9 december krijgt u de stand van het nieuwste academisch onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België, een overzicht van mogelijke Europese subsidies, workshops rond thema’s en insteken waar erfgoedwerkers en onderzoekers elkaar kunnen vinden, versterken en samenwerken.

Meer informatie vindt u hier. De studiedag wordt georganiseerd door FARO, CegeSoma en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog.

%d bloggers like this: