200 jaar grondwet Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (13 november 2015, Brussel) Colloquium

In 1815 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden verenigd tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. In het kader van die vereniging kwam de Grondwet van 1815 tot stand, dit jaar 200 jaar geleden. Ter gelegenheid daarvan organiseren de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut in samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland op 13 november 2015 een colloquium in Brussel.

Invalshoek van het colloquium is in hoeverre de Grondwet van 1815 nog haar stempel drukt op het staatsbestel van zowel België als Nederland op het gebied van het twee-kamerstelsel, de grondwetsherziening, decentralisatie en de wijze waarop wordt omgegaan met het supranationale kader. Ook zal worden ingegaan op de totstandkoming van de Grondwet. Het colloquium wordt gehouden in het Paleis der Academiën in Brussel.

Meer praktische informatie en het programma vindt u hier.
Aanmelden kan via de website www.montesquieu-instituut.nl/200jaargrondwet1815 .

%d bloggers like this: