De Belgische historici in de internationale wandelgangen. Dag van de Nieuwste Geschiedenis 2016 (29 april 2016, Brussel) Call for Sessions

LogoDe BVNG presenteert met trots een nieuwe Dag van de Nieuwste Geschiedenis, op 29 april 2016 aan de ULB!

Op deze Dag van de Nieuwste Geschiedenis nodigen wij alle contemporanisten uit om in parallelle sessies te reflecteren over hoe het internationale – transnationale, globale – hun vakgebied heeft getransformeerd. Geeft ‘the view from abroad’ een andere blik op typisch Belgische fenomenen? Of is deze internationalisering slechts oppervlakkig toegepast? Mogelijke vragen om de eigen specifieke onderzoeksthema’s op deze dag te benaderen zijn:

  • Bestaat er überhaupt nog een ‘nationale’ geschiedschrijving en zo nee, wat is de meerwaarde van een gedecentraliseerd perspectief?
  • Kunnen we de bronnen en perspectieven van de andere zijde nog integreren of is de moderne Belgische geschiedenis gedoemd om uiteen te vallen in Nederlandstalige en Franstalige versies? Wat zijn de voor- en nadelen van deze specifieke Belgische situatie?
  • Wat is ‘lost in translation’ bij de verwoording van het eigen onderzoeksveld in het Engels? Leidt historiografie onder Angelsaksische vleugels tot een minorisering van andere onderzoekstradities (Duits, Italiaans, Frans…) of tot specifieke manieren van geschiedschrijving?
  • Hoe beschrijven academici uit andere nationale contexten de geschiedenis van België?3 Welk beeld bestaat er onder buitenlandse historici en wat zijn hun referenties? (zie o.a. de controverse over Adam Hochschilds King Leopold’s Ghost). Welke aspecten van de Belgische geschiedenis liggen in de interessesfeer van een internationaal publiek?
  • Hoe kan het academisch onderwijs inspelen op deze internationalisering (zie o.a. de tendens naar internationale ‘opdrachten’ voor historici die getraind zijn in Belgische heuristiek)?
  • In welke mate beïnvloeden de criteria voor de beoordeling van onderzoek dit proces? Bestaan er alternatieven?

Een sessie duurt 90 minuten en kan geheel vrij worden ingevuld. We geven de voorkeur aan sessies (workshops, round tables, presentaties,…) die een coherent thema behandelen (bijvoorbeeld koloniale geschiedenis) vanuit de overkoepelende vraagstelling over internationalisering. Alle thematieken en perspectieven zijn welkom!
Organisatoren die een sessie willen organiseren mailen hun voorstel met het opzet (max. 700 woorden) naar bvng@kuleuven.be. De deadline is 30 december 2015. In januari 2016 zal een selectie gemaakt worden van de ingezonden voorstellen.

Voor de volledige call, zie: CfP_Dag2016_Final

%d bloggers like this: