Gender@war 1914-1918: vrouwen en mannen ten oorlog (vanaf 9 september 2015, Brussel) Tentoonstelling

affiche gender@war defGender@war 1914-1918, te zien van 9 september 2015 tot 3 januari 2016 in BELvue museum (Brussel), toont hoe ingrijpend de Eerste Wereldoorlog de levens van vrouwen en mannen wijzigde: hun mobilisatie in dienst van de oorlog, het geweld waarmee ze werden geconfronteerd, de breuken in het gezin en op het werk… De rijk geïllustreerde tentoonstelling belicht België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Met haar originele en vergelijkende benadering doet ze stilstaan bij de gevolgen van gewapende conflicten op de positie van vrouwen en mannen in de samenleving.

De tentoonstelling gaat vergezeld van een catalogus en van pedagogische tools voor leerkrachten.

Een verwezenlijking van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis, in samenwerking met BELvue museum.

%d bloggers like this: