Wetenschappelijk medewerker m/v (15 augustus, Rijksarchief) Vacature

Deze vacature maakt deel uit van het netwerkproject “Uitgesloten of verwelkomd? Clusters van buitenlandse inwijkelingen in België, c. 1840-1890” (IMMIBEL), gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid (Belspo) in het kader van BRAIN (Belgian Research through Interdisciplinary Networks; http://www.belspo.be/brain-be). In dit project werkt het Rijksarchief samen met de Vrije Universiteit Brussel, de Universiteit Antwerpen en de Université Libre de Bruxelles. Prof. Dr. Anne Winter (VUB) is de coördinator van het project.

In uw hoedanigheid van projectmedewerker maakt u deel uit van het wetenschappelijk personeel van het Rijksarchief. U zal voornamelijk actief zijn in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (ca. 19 maanden) en in het Rijksarchief Antwerpen-Beveren (ca. 5 maanden).

U bent houder van een diploma van Master in de Geschiedenis (minstens behaald met onderscheiding). Een diploma in de archivistiek strekt tot aanbeveling. Ervaring met het archiefwezen (archieven en hun ordening) is een pluspunt.

Om in aanmerking te komen dienen de kandidaten hun dossier (PDF) uiterlijk op 15 augustus 2015 per email te hebben overgemaakt aan de HR Dienst van het Rijksarchief (pers@arch.be). De jury bepaalt wie van de kandidaten, die een ontvankelijke kandidatuur hebben ingediend, het meest geschikt worden geacht voor de betrekking. De kandidaten die aldus in aanmerking worden genomen, zullen vervolgens uitgenodigd worden om eind augustus voor de jury te verschijnen voor een hoorzitting.

Voor de volledige vacature, zie:vacature IMMIBEL

%d bloggers like this: