Les écrits s’envolent. La problématique de la conservation des archives papier et numériques (5 juni, Brussel) Boekvoorstelling

Samen met de Académie Royale de Belgique, het Algemeen Rijksarchief en de afdeling Geschiedenis van de ULB hebben wij de eer u uit te nodigen op de voorstelling van een werk dat essentieel is voor de bewaring van het archief heden ten dage:

Ch. Kecskeméti en L. Körmendy, Les écrits s’envolent. La problématique de la conservation des archives papier et numériques, Lausanne, Favre, 2014, 208 p., met een voorwoord door Hervé Hasquin.

Dit evenement vindt plaats op 5 juni aanstaande, om 16u00, in de Académie Royale de Belgique (Hertogstraat 1 te 1000 Brussel, zaal Prigogine). Beide auteurs zullen aanwezig zijn.

Het voor te stellen werk is geschreven door twee van de grootste kenners van de internationale archivistiek. Het stelt vragen die niet alleen archivarissen zich vandaag moeten stellen maar ook historici, politici en bij uitbreiding zelfs alle burgers. Op dit laatste aspect gaat ook het voorwoord van de vaste secretaris van de Académie Royale de Belgique uitgebreid in. De ontwikkeling van de archivistiek en de problemen die samengaan met de langdurige bewaring van digitale documenten worden zeer helder en volledig uiteengezet. Daarbij spannen beide auteurs zich constant in om zaken toegankelijk te maken die in Engelstalige werken vaak hermetisch gesloten blijven.

Na een korte voorstelling zullen beide auteurs antwoorden op vragen van de aanwezigen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een drink. Het boek wordt te koop aangeboden met een korting van 33%.

%d bloggers like this: