(Erf)Goed Documenteren. Studiedag over de relatie tussen archief en documentatie (8 juni 2015, Antwerpen) Studiedag

Op maandag 8 juni 2015 organiseert het Antwerpse Rubenianum een studiedag over de herwaardering van documentatie binnen het cultureel erfgoedveld. Met de steun van de Vlaamse overheid startte het Rubenianum in 2014 een project rond het inventariseren en ontsluiten van het archief en de documentatie van kunsthistoricus en Rubenskenner Ludwig Burchard (1886-1960). Omdat het om een hybride collectie gaat, waarin zowel archief, documentatie als bibliotheekmateriaal vertegenwoordigd zijn, moesten nieuwe richtlijnen en procedures worden uitgetekend. Tijdens de studiedag zullen ter afsluiting van het project de resultaten gepresenteerd worden.

De studiedag zal gericht zijn op de problematische relatie tussen archief en documentatie. Binnen de archiefcontext werd documentatie traditioneel als iets minderwaardigs beschouwd. Steeds meer Vlaamse culturele erfgoedinstellingen erkennen tegenwoordig het belang van documentaire collecties. Het doel van de studiedag is om collega’s met verschillende professionele achtergronden – de museumwereld, de archiefsector, documentatiecentra en opleidingen archief- en informatiewetenschappen – samen te brengen om ervaringen te delen, casestudy’s te presenteren, ideeën uit te wisselen en het huidige beleid en nieuwe richtlijnen te bespreken omtrent de organisatie, conservatie en ontsluiting van documentaire onderzoekscollecties.

Programma en praktische informatie.

%d bloggers like this: