Uit de schaduw van Waterloo: de Franse periode in Vlaams-Brabant (6 juni 2015, Leuven) Voorjaarslezing

image001

In 2015 vormt de herdenking van 200 jaar slag bij Waterloo een ideale invalshoek om enkele historici en heemkundigen over de Franse tijd in Vlaams-Brabant aan het woord te laten. Zij belichten haar impact op alle lagen van de samenleving in de regio. Speciale aandacht gaat uit naar de meerwaarde van archiefbronnen en literatuur voor lokaal onderzoek en naar de vertaling van dit erfgoed voor een breed publiek.
PROGRAMMA

§  Onthaal

§  Toelichting collectie Documentatiecentrum Vlaams-Brabant:
‘Europeaan tegen wil en dank’: de lotgevallen van dienstplichtigen in het leger van Napoleon (1805-1813) – Emiel Lamberts (prof. em. KU Leuven)

§  Broodjeslunch

§  Heemkundig forum

– ‘De impact van de Franse overheersing op de Brabantse samenleving’ –  Erik Martens (Heemkundige Kring van Huldenberg)

– ‘Onderweg naar Waterloo: enscenering van erfgoed uit de Franse periode’ – Walter Evenepoel (Erfgoed Rausa)

PRAKTISCH
Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

Gelieve u in te schrijven vóór vrijdag 29 mei 2015 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be

INFO
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst Erfgoed
Nicolas Mazeure
tel. 016-26 76 77

Gelieve deze uitnodiging via uw eigen kanalen verder te verspreiden aan mogelijk geïnteresseerden.

%d bloggers like this: