De houding van de Belgische Justitite ten aanzien van de jodenvervolging na WOII (6 mei 2015, Cegesoma) Seminarie

image003Doorgaans wordt gesteld dat het Belgische gerecht zich na het einde van WO II amper interesseerde voor de misdaden begaan tegen het Joodse volk. Marie-Anne Weisers (ULB) stelt deze voorstelling van zaken bij, na een aandachtige analyse van gerechtelijke dossiers.

Ze presenteert nu woensdag 6 mei de resultaten van haar doctoraatsonderzoek.

Hoe ging de Belgische justitie na Tweede Wereldoorlog om met de Jodenvervolging? De gerechtelijke archieven die Weisers consulteerde wijzen op een duidelijke wil om de schuldigen te vervolgen. Dat geldt voor het hoofd van het auditoraat-generaal, de magistraten die de instructies uitdeelden en de militaire rechters op het terrein.

Weisers werpt een nieuwe en andere blik op het werk van de Belgische militaire rechtbanken, door hun werk in een bredere context te plaatsen: ze schetst een historische evolutie die teruggaat tot de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast draagt haar onderzoek bij tot de kennis van de Jodenvervolging in België, in het bijzonder het aspect van de individuele aanhoudingen.

Marie-Anne Weisers is doctor in de geschiedenis (ULB). Ze is momenteel als onderzoekster verbonden aan het Onderzoekscentrum “Mondes Modernes et Contemporains” van de ULB.

%d bloggers like this: