Alternative Histories of Transnational Activism and Human Rights during the Cold War: The European Factor (20 mei 2015) Research Seminar

Sinds 2012 organiseert de onderzoeksgroep MoSa (KU Leuven) jaarlijks een reeks lezingen onder de titel MoSa Research Seminars. In deze lezingen krijgen zowel gevestigde waarden als jonge onderzoekers de kans om hun onderzoek voor te stellen. Deze samenkomsten vormen een uitgelezen gelegenheid voor feedback en discussie.

Dr. Kim Christiaens (1985) behaalde een master in de geschiedenis (met de grootste onderscheiding) en politieke wetenschappen (met grote onderscheiding) aan de KU Leuven, en studeerde (met grote onderscheiding) Management en Bedrijfskunde aan de Ehsal Management School (Hogeschool-Universiteit Brussel). Hij promoveerde in 2013 tot doctor in de geschiedenis met het proefschrift “Orchestrating Solidarity. Third World Agency, Transnational Networks, & The Belgian Mobilization for Vietnam & Latin America, 1960s-1980s”. In 2013 ontving hij ook een postdoctoraal mandaat van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO). Zijn onderzoek en publicaties focussen op de geschiedenis van sociale bewegingen en transnationale netwerken tijdens de Koude Oorlog, public diplomacy, mensenrechten, europeanisering en globalisering. Hij is eveneens lid van het Leuven Centre for Global Governance Studies. Christiaens publiceerde recent o.a. in Vingtième Siècle, Dzieje Najnowsze, Journal of Contemporary History en European Review of History/Revue Européenne d’Histoire, is co-redacteur van het volume “European Solidarity with Chile, 1970s-1980s” (Peter Lang, 2014), en participeerde in verscheidene internationale volumes en projecten over Europese en transnationale geschiedenis. Hij doceert de geschiedenis van de Koude Oorlog in de masteropleidingen geschiedenis en slavistiek aan de KU Leuven. In het najaar van 2014 is hij als visiting scholar verbonden aan de universiteit van Oxford.

%d bloggers like this: