Tentoonstelling Gender@war 1914-1918 (08/09/2015 – 10/01/2016, BELvue museum Brussel)

Dat mannen en vrouwen de Eerste Wereldoorlog op verschillende wijze hebben beleefd, lijkt een evidentie. De traditionele tweedeling tussen de moedige soldaat en wachtende echtgenote / zorgende verpleegster, verbergt evenwel een veel complexer verhaal. De tentoonstelling Gender@war 1914-1918 belicht de poreuze grenzen tussen oorlogsfront en thuisfront, de breuklijnen in het gezins- en werkend leven, het gedeelde geweld, de mobilisatie van vrouwen en hun rol in het verzet, de invloed van het conflict op de politieke, sociale, economische en reproductieve rechten van vrouwen en mannen. De rijk geïllustreerde tentoonstelling brengt naast België ook Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië in beeld. Gender@war 1914-1918 doorbreekt met haar originele benadering stereotiepe beelden en toont hoe ingrijpend een gewapend conflict de maatschappelijke posities van vrouwen en mannen beïnvloedt.

Deze drietalige tentoonstelling (Nederlands, Frans, Engels) is bestemd voor een breed publiek en op maat van scholengroepen. Ze zal vergezeld gaan van een rijk geïllustreerde catalogus en een pedagogisch dossier voor leerkrachten.

Een initiatief van het Archief- en Onderzoekscentrum voor Vrouwengeschiedenis (AVG-Carhif) in samenwerking met BELvue museum.

%d bloggers like this: