Research School for Political History

Het zal Vlaamse doctorandi die rond politieke geschiedenis werken wellicht interesseren dat er sinds 2011 zoiets bestaat als een Research School for Political History (RSPH). Als opvolger van het Netwerk Politieke Geschiedenis (2006-2011) wil de RSPH in de eerste plaats een netwerk zijn van Vlaamse en Nederlandse politieke historici in de brede zin van het woord. Daarnaast biedt het doctorandi de kans om in de verschillende stages van hun doctoraatsonderzoek aangepaste seminaries, workshops en masterclasses te volgen, waar zij ook worden uitgenodigd (delen van) het eigen onderzoek voor te stellen. Met initiatieven als de ‘PhD council’ wordt ook aandacht besteed aan informele bijeenkomsten en sociale activiteiten om buitenlandse lotgenoten beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. Op die manier kan het een interessante aanvulling vormen voor de bestaande doctoraatsopleidingen binnen de eigen universiteit. Door het financieel engagement van de Vlaamse universiteiten is deelname aan de onderzoeksactiviteiten en het opleidingsprogramma in principe gratis. Meer info is te vinden op de website www.onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl . Geïnteresseerde doctorandi kunnen voor meer info of inschrijving altijd terecht bij Anne-Jet Landman via het e-mailadres bureau@onderzoekschoolpolitiekegeschiedenis.nl.

%d bloggers like this: