ProCivitate Prijs 2015

Ook in 2015 wordt de Prijs ‘ProCivitate’ uitgereikt als “bekroning van een onuitgegeven doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis”. Dit jaar worden Nederlandstalige kandidaturen verwelkomd, Franstalige kandidaturen zijn dan weer voor 2016. Kandidaturen moeten worden ingediend voor 30 april 2015!

We verwijzen alle geïnteresseerden graag door naar het reglement: Aankondiging_ProCivitatePrijs.

%d bloggers like this: