Publicatie van Belgische diplomatieke documenten

De Koninklijke Commissie voor Geschiedenis is van plan om de uitgave van Belgische diplomatieke documenten nieuw leven in te blazen. Sedert de publicatie van de Documents diplomatiques belges 1920-1940 (onder leiding van Ch. De Visscher en F. Vanlangenhove, 5 delen, 1964-1966) heeft de Commissie dit initiatief niet verder gezet, ondanks het grote belang ervan voor een betere kennis van onze buitenlandse politiek. De Koninklijke Vlaamse Academie van België, die binnenkort de publicatie van haar reeks volumes over de Belgische diplomatieke geschiedenis tussen 1940 en 1960 zal afronden, is niet van plan om dat initiatief verder te zetten.
De KCG wil de louter chronologische benadering laten varen en wenst een reeks publicaties van thematische aard te lanceren. Die werken zouden tot stand komen met de logisteke steun van de FOD Buitenlandse zaken (o.m. door het faciliteren van de toegang tot de documenten). Elke geïnteresseerde onderzoeker wordt uitgenodigd om aan de Commissie een voorstel tot wetenschappelijke uitgave van bronnen over de hedendaagse Belgische diplomatieke geschiedenis (19de – 20e eeuw) voor te leggen, hetzij onder de vorm van een artikel in de Handelingen van de KCG, hetzij onder vorm van een boek.

Prof. Guy Vanthemsche
Secretaris van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis
guy.vanthemsche@vub.ac.be

%d bloggers like this: