Belgen overzee: levensbeschrijvingen gezocht!

Iedere contemporanist kent de Belgische koloniale biografie (vervolgd door de Belgische overzeese biografie). Dit naslagwerk, opgestart in 1948, baadde echter helemaal in de toenmalige koloniale sfeer. Over tal van figuren die hierin aan bod kwamen, kan (en moet) dus dringend een nieuwe notitie geschreven worden. Bovendien zijn er tal van inhoudelijke lacunes in de BKB-BOB: niet alleen de gebieden buiten Congo, maar ook activiteitdomeinen als kunst, economie en diplomatie, kwamen onvoldoende aan hun trekken.
Daarom is de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen (KAOW) van start gegaan met een nieuw biografisch werkinstrument: het Biografisch woordenboek van Belgen overzee (BWBO). Wie komt hieraan aan bod?
• overleden personen van Belgische nationaliteit die een belangrijke rol hebben gespeeld in de “overzeese” gebieden (hier gedefinieerd als Azië, Afrika en Amerika) – in alle mogelijke domeinen (politiek, economie, wetenschap, cultuur, enz.).
• figuren die voor 1830 geboren zijn in de streken die later België zouden vormen en die een dergelijke rol speelden.
• Afrikanen die voor 1960 onderworpen waren van de Belgische soevereiniteit en die een belangrijke rol speelden in de kolonie of de mandaatgebieden.
• ook figuren die al beschreven werden in de vorige reeksen, maar waarvan de levensbeschrijving niet meer voldoet aan de vereisten van het huidige wetenschappelijke onderzoek.
De notities worden online gepubliceerd, maar eens de KAOW beschikt over voldoende materiaal, zal het werk ook onder papieren vorm verschijnen.
Surf naar http://www.kaowarsom.be/nl/biografische_werkinstrumenten. Deze website bevat:
• de integrale digitale versie van de vorige reeksen BKB-BOB (individuele notities kunnen opgezocht worden met een zoekmachine, maar ook de volledige pdf van elk deel kan gedownload worden en kan dan integraal met ocr worden doorzocht)
• de reeds gepubliceerde notities van de nieuwe reeks
• een doorlichting van de afgesloten reeksen en de motieven om het nieuwe initiatief op te starten
• meer uitleg over opzet en werkwijze van het BWBO
• praktische richtlijnen voor de redactie van notities
Alle belangstellende onderzoekers van binnen- en buitenland worden dus uitgenodigd om voorstellen voor nieuwe levensbeschrijvingen aan de Academie voor te leggen. Op de site werd al een lijst van mogelijke notities gepubliceerd, maar ze wordt voortdurend aangevuld. Alle suggesties zijn dus welkom! Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat van de KAOW (kaowarsom@skynet.be) of met ondergetekende. Alle voorgelegde notities worden onderworpen aan peer review.

Guy Vanthemsche (VUB, vakgroep Geschiedenis en voorzitter van de Commissie voor de Biografie van de KAOW)

guy.vanthemsche@vub.ac.be

%d bloggers like this: