Deelnemers gezocht voor een studie over herinneringen aan België

Onderzoekers van de Universite catholique de Louvain en van de Universite libre de Bruxelles, in samenwerking met Amerikaanse onderzoekers in New York City, gaan na hoe politieke en sociale invloeden mee vorm geven aan de manier waarop Belgen zich het verleden herinneren. Het onderzoek bestaat uit twee delen: het eerste neemt 5 minuten in beslag en het tweede ongeveer 15 minuten. De vragenlijsten van dit onderzoek kunnen online en volledig anoniem ingevuld worden. De enige voorwaarde om deel te nemen is Belgisch burger te zijn. Alle betrokken deelnemers – zowel als elke deelnemer afzonderlijk – zullen over de onderzoeksresultaten worden geïnformeerd. Mocht U interesse hebben, dan kan U aan het eerste deel van de studie deelnemen door hier te klikken:

http://tinyurl.com/belgischegeheugens2013

Deelnemers die dit eerste deel hebben beantwoord, worden binnen de komende twee maanden opnieuw gecontacteerd om hen uit te nodigen om deel te nemen aan het tweede deel. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met dr. Charles B. Stone: charles.stone@uclouvain.be

%d bloggers like this: