Expo Beschadigd België – La Belgique meurtrie

Expo Algemeen Rijksarchief: Beschadigd België – Oorlogsschade uit de Tweede Wereldoorlog, 27.10.2012 > 28.02.2013.

De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte massale schade aan privé-eigendommen, wat aanleiding gaf tot aanvragen tot schadeloosstelling. Kilometers dossiers ‘Oorlogsschade aan private goederen uit WOII’ zijn recent overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier. Iedere geïnteresseerde kan ze daar bestuderen. Een tentoonstelling die van 27 oktober 2012 tot eind februari 2013 doorgaat in het Algemeen Rijksarchief wil de aandacht vestigen op deze uitzonderlijke historische bron.

Klik hier voor meer info (pdf)

Expo Archives générales du Royaume: La Belgique meurtrie – Destructions et dommages durant la Seconde Guerre mondiale, 27.10.2012 > 28.02.2013

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux biens privés ont subi des dommages, ce qui a donné lieu à des indemnisations. Les dossiers de dommages causés aux biens privés lors de la Seconde Guerre mondiale offrent de nouvelles perspectives pour l’étude de l’histoire socio-économique de la Belgique. Ils permettront notamment d’étudier l’historique de certaines voiries et forêts ainsi que le patrimoine industriel de l’époque.

Pour en savoir plus (pdf)

 

%d bloggers like this: