Bezoek onze nieuwe website – Visitez notre nouvelle site web

 www.contemporanea.be

WELKOM

Welkom op de website van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, kortweg: BVNG. De BVNG is een Belgische vereniging die de Vlaamse, Brusselse en Waalse universiteiten en wetenschappelijke instellingen samenbrengt. We willen een forum zijn voor (jonge) onderzoekers die werken rond de Belgische nieuwste geschiedenis. Ons Mededelingenblad houdt vier keer per jaar de vinger aan de pols over wat er reilt en zeilt binnen de wereld van de Belgische contemporanistiek. Tweejaarlijks organiseren we een Dag van de Nieuwste Geschiedenis waar jonge onderzoekers de kans krijgen hun onderzoek voor te stellen. Vijfjaarlijks publiceren we ook een Overzicht van het Lopend Onderzoek dat in België of over België gevoerd wordt.

Klik hier voor actuele aankondigingen van seminaries, calls for papers, tentoonstellingen, studiedagen, …

Logo
BIENVENUE

Bienvenue sur le site Web de l’Association Belge d’Histoire Contemporaine. L’ABHC réunit les universités et institutions scientifiques de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre. Elle entend constituer une plate-forme à destination des (jeunes) chercheurs qui sont actifs dans le champ de l’histoire contemporaine. Notre Bulletin d’information trimestriel met l’accent sur l’actualité en matière d’histoire contemporaine belge. Tous les deux ans, nous organisons une Journée de l’histoire contemporaine au cours de laquelle les jeunes chercheurs peuvent présenter le fruit de leurs travaux. Un Aperçu des recherches courantes en histoire contemporaine est publié tous les cinq ans. Il fait l’état des recherches qui se déroulent en Belgique ou à propos de la Belgique.

Pour consulter les annonces actuelles relatives à des séminaires, appels à contributions, expositions, journées d’études…, cliquez ici

Logo